ระบบขนส่งสินค้า

140x140

Billing

จัดการเอกสารทางการเงินอย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็วต่อการรับ-จ่าย

140x140

Fleet

จัดการ และติดตามทุกความเคลื่อนไหวของการขนส่งสินค้า

140x140

Employees

ตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรในทีมของคุณ

140x140

Sale

ระบบการจัดการขาย, เปิดใบขายสินค้า, บันทึกประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า, บันทึกประวัติลูกค้า, รายงานยอดขาย, Pricelist, Lead & Opportunity

Scroll