ร้านคาราโอเกะ

140x140

Website Builder

สร้างเว็บไซต์คุณภาพ ดัดแปลงได้ตามความต้องการ เหมาะสมกับ SEO (Search Engine Optimization)

140x140

Blogs

ดึงดูดกลุ่มลูกค้าด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

140x140

CRM

เพิ่มความสามารถในการขายสินค้า เพิ่มอัตราความสำเร็จ เพิ่มรายได้

140x140

Billing

จัดการเอกสารทางการเงินอย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็วต่อการรับ-จ่าย

140x140

Live Chat

ติดต่อกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แบบ real time เพื่อดึงดูดกลุ่มค้า และเพิ่มโอกาสการขายสินค้า

140x140

Accounting

บันทึกทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินอย่างแม่นยำ

140x140

Events

สร้างหน้าเพจกิจกรรมที่น่าสนใจ และขายสินค้าออนไลน์

140x140

Employees

ตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรในทีมของคุณ

140x140

Expenses

ตรวจสอบ และ บันทึกทุกความเคลื่อนไหว ของข้อมูลการใช้จ่ายของบุคลากรอย่างแม่นยำ

Scroll