คลีนิครักษาโรค

140x140

Website Builder

สร้างเว็บไซต์คุณภาพ ดัดแปลงได้ตามความต้องการ เหมาะสมกับ SEO (Search Engine Optimization)

140x140

Purchase

เพิ่มประสิทธิภาพของ supply chain และ คลังสินค้า

140x140

Billing

จัดการเอกสารทางการเงินอย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็วต่อการรับ-จ่าย

140x140

Warehouse Management

จัดการคลังสินค้าด้วยระบบ double-entry

140x140

Accounting

บันทึกทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินอย่างแม่นยำ

140x140

Employees

ตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรในทีมของคุณ

140x140

Expenses

ตรวจสอบ และ บันทึกทุกความเคลื่อนไหว ของข้อมูลการใช้จ่ายของบุคลากรอย่างแม่นยำ

140x140

Sale

ระบบการจัดการขาย, เปิดใบขายสินค้า, บันทึกประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า, บันทึกประวัติลูกค้า, รายงานยอดขาย, Pricelist, Lead & Opportunity

Scroll