ระบบบัญชีและการเงิน

140x140

Billing

จัดการเอกสารทางการเงินอย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็วต่อการรับ-จ่าย

140x140

Accounting

บันทึกทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินอย่างแม่นยำ

140x140

Point of Sale

ระบบซื้อ-ขายสินค้า แบบ Touch Screen (iPad, Android tablets)

140x140

Expenses

ตรวจสอบ และ บันทึกทุกความเคลื่อนไหว ของข้อมูลการใช้จ่ายของบุคลากรอย่างแม่นยำ

140x140

Sale

ระบบการจัดการขาย, เปิดใบขายสินค้า, บันทึกประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า, บันทึกประวัติลูกค้า, รายงานยอดขาย, Pricelist, Lead & Opportunity

Scroll